Chlapik.net

Projekce, inženýring, telekomunikace

Projekční práce


Zajistíme veškeré služby v oblasti projektování sítí elektronických komunikací ve všech stupních projektové dokumentace.
Od zabezpečení přípravy projektu a realizace staveb, sjednání majetkoprávních vztahů a jednání s orgány státní správy v rozsahu proj. dokumentace.

Projekce, inženýring

Já a mí kolegové disponujeme dlouholetou praxí v oboru. Umíme projektovat veškeré sdělovací sítě všech operátorů.
Zpracujeme i projektovou dokumentaci NN přípojek a veřejného osvětlení.

Projektujeme optické i metalické sítě

Zhotovíme vám projekt na míru, při dodržení všech norem a souvisejících předpisů.
Zajistíme schválení správcem sítě.
Projednáme a sepíšeme smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene.
Zajistíme pro stavbu územní rozhodnutí ( příp. územní souhlas).
Vypracujeme prováděcí dokumentaci.

Inženýrská činnost

Zabezpečíme přípravu staveb.
Zajistíme projednání výkopových povolení - ZUK, zábory apod.
Zabezpečíme vyjádření správců dotčených sítí a jejich vytýčení.
Spolu s našimi partnery zajistíme geodetické zaměření skutečného provedení.

Poradenství v oblasti telekomunikací

Potřebujete připojit novou firmu k telekomunikační síti? Budujete novou firemní počítačovou síť?

Zpracujeme vám studii optimálního řešení, vytvoříme projekt strukturovaných kabelážních systémů, díky našim partnerům zajistíme montáž sítí, včetně diagnostiky a certifikace výrobce systémů.

Kontakty

Jiří Chlapík

Hynkov 28
783 33 Příkazy
tel.: +420 608 383 906
e-mail: posta@chlapik.net

Odkazy:
portal.chlapik.net  rodina.chlapik.net